محصولات

 

فروش مجموعه فیلمهای آموزشی شبکه 

 

 

Microsoft

                        

  1) MCITP  Enterprise Admin 2008

                                                                                                                                               

شامل مجموعه کامل دوره شبکه سرور 2008

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  35000 تومان )

 

Exam 70-680

Exam 70-640

Exam 70-642

Exam 70-643

Exam 70-647

 

 

virtualization (2  

 

 

                                        

شامل مجموعه  کامل دوره محصولات شبیه سازی مایکروسافت

SCVMM 70-403  و (Hyper-V (70-652

   

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  20000 تومان )

            

                                                                   

 3) مجموعه فیلم آموزشی دوره  IIS7 & 7.5  و  IPV6

 

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  20000 تومان )

 

 

 4) Internet Security

 

 

 

شامل مجموعه  کامل دوره های ISA 2006 , TMG 2010

 

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  25000 تومان )

 

 

 

 

CISCO

 شامل مجموعه  کامل دوره  سیسکو (CCNP ( ROUTE ) CCNP (Swiching)  CCNA ( ICND 1 , 2

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  35000 تومان )

 

   CCNA  ICND 1 ,2

CCNP  Routing & swiching

 

 

 

COMPTIA

شامل مجموعه دوره کامل شرکت کامپتیا 

NETWORK+ , SECURITY+ (1,2) , LINUX+, SERVER

 

 

                                                                                               

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  35000 تومان )

 

 

vmware

شامل مجموعه دوره کامل شرکت vmware

 

VMware Workstation , ESX , vsphere

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  35000 تومان )

   

LINUX

شامل مجموعه کامل دوره لینوکس LPIC 1, 2 , SERVER

 

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  30000 تومان )

 

 

Wireless

 شامل مجموعه کامل دوره شبکه بی سیم 

cwna , cwnp , cwsp , cwne

( قیمت مجموعه با ارسال رایگان به سراسر کشور ----->  35000 تومان )