کتاب مروري برقابليت پيشرفته (Windows 7 Ultimate SP1(70-680

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

نام کتاب : مروري برقابليت پيشرفته (Windows 7 Ultimate SP1(70-680

مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی - مهندس علی محمد اشرفی

قیمت : 9000 تومان 

مختصری پیرامون کتاب :

دراين كتاب بامحصولات خانواده Windows7 آشنا مي شويد وبا انواع روش های پیشرفته نصب ، شامل نصب از طریقو USB , VHD , .WIM نيزبا قابليت هاي Cardspace،IPV6،IE8،BranchCache،Bitlocker ،VHD،BCD Edit ،Wim File،Win PE و ... را آشنا خواهيد شد وجهت آزمون بين المللي 680-70 آماده خواهيدشد.

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی