تألیفات

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

نام کتاب : +NETWORK

مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی - مهندس الهام شرمی

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی
پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

نام کتاب : پیكربندي عملي (70-640) Windows Sever 2008 R2

مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی -  هادی مشکانی فراهانی

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

نام کتاب : روش هاي پياده سازي سيستم عامل هاي مايكروسافت

(Microsoft Windows Deployments Methods)

مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی - هادی مشکانی فراهانی

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

نام کتاب : مروري برقابليت پيشرفته (Windows 7 Ultimate SP1(70-680

مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی - مهندس علی محمد اشرفی

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

network-infrastructure_2008

 

نام کتاب : پیکربندی عملی

(642-70) Windows Server 2008 Network Infrastructure R2

 مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی - مهندس فرجی - مهندس شرمی

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

win7

 

 

نام کتاب : پیکربندی عملی ( 680-70 ) 7 windows 

 مؤلف : مهندس روح اله آب نیکی

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

win_8

 

 

نام کتاب : پیکربندی عملی (687-70) 8 Windows

 مؤلف : مهندس روح اله آب نیکی

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

net

 

 

نام کتاب : مرجع کامل Network + 2013 

 مؤلف : مهندس روح اله آب نیکی - مهندس شرمی

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

  IPv6-roo_copy

 

 

 

نام کتاب : مرجع کامل آدرس دهی IPV6

مولف : مهندس روح اله آب نیکی

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

tmg

     نام کتاب :

    پیکربندی عملی  Forefront Threat Management Gateway

                               TMG-2010

    مؤلف : مهندس بهاره فاطمی

    ویراستار فنی و علمی : مهندس روح اله آب نیکی

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

2012

 

 نام کتاب :  نصب و پیکربندی 

 (410-70) Windows Server 2012

 مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی - رویا ستوده

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

Net22

 

نام کتاب : 

 

                    شبکه های کامپیوتری


مؤلفین : دکتر سابینا نوبری , مهندس روح اله آب نیکی , سکینه آقازاده

 

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی

 

 

 

  NetworkPlus-1

 نام کتاب : 

                   مرجع کامل +Network

                      (ویرایش 2019)


مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی , مهندس محمد ستوده

 

 

 

 NetworkPlus-1

 

        ccna

 نام کتاب : 

                      آموزش کاربردی 

           CCNA Routing & Switching 


مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی , مهندس احمد سمساری

 

 

 

 ccna