آموزش کاربردی CCNA Routing & Switching

ccna

نام کتاب :  آموزش کاربردی CCNA Routing & Switching

مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی , مهندس احمد سمساری

قیمت : 60,000 تومان 

مختصری پیرامون کتاب :

دراين كتاب با دوره سیسکو  CCNA بصورت کاربردی و براساس سرفصل دوره بین المللی CCNA R&SW آشنا خواهید شد .

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی