مرجع کامل + Network (ویرایش 2019 )

NetworkPlus-1

 

نام کتاب :  مرجع کامل +Network (ویرایش 2019)

مؤلفین : مهندس روح اله آب نیکی , مهندس محمد ستوده

قیمت : 50,000 تومان 

مختصری پیرامون کتاب :

دراين كتاب با شبکه های کامپیوتری بر اساس سر فصل آموزشی 2019 و سرفصل دوره بین المللی شبکه آشنا خواهید شد .

پایگاه اطلاع رسانی مهندس روح اله آب نیکی